Yhtenäinen Ahjo ry

 
Edistämme oikeutta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin olemalla mukana arjessa, auttamalla ja tukemalla, tarjomalla ennaltaehkäisevää toiminta, sekä kehittämällä ja kokeilemalla erilaisia malleja.
Yhdistyksen tavoitteena on paikallisella tasolla autta ikääntyneitä yksinäisiä tai avun tarpeessa olevia vapaaehtoistoiminnan avulla sekä tarjomalla mielekästä toimintaa.
Yystenhdistys tekee yhteistyötä eri viranomaisten, järjestöjen, yritysten sekä yksityisten ihmisten kanssa.