Tehyn Keravan ammattiosasto ry

Tehy Kerava nettisivut
Tehyn Keravan ammattiosasto ry Keravan kaupungilla työskenteliville tehyläisille
Tehyn Keravan ammattiosasto ry Keravan kaupungilla työskenteliville tehyläisille
Ammattiosastomme neuvottelee työnantajan kanssa ajankohtaisista edunvalvonta asioista.
♦ palkkausasioista (esim. hälytysraha/kutsuraha)
♦ työaikakysymyksistä (esim. työaikapankki)
♦ vuosilomasta (esim. lomarahan maksuajankohdan muuttaminen)
♦ muista erityiskysymyksistä (jononpurkusopimukset, lisätyösopimukset)
Jäseneksemme voivat liittyä Keravan kaupungilla työskentelevät ns. Tehy-kelpoiset henkilöt.
Yhdistyksessämme on jäseninä mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, terveydenhoitajia, hammashoitajia, suuhygienistejä, sosionomeja ja fysioterapeutteja.
Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.