Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry

keutuki/yhdistysavain
​Järvenpään, Keravan, Tuusulan, Sipoon ja Pornaisten alueilla asuvien kehitysvammaisten oma yhdistys, joka on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on omalla toimialueellaan tukea ja edistää kehitysvammaisille kuuluvaa hoitoa, opetusta, ammattikasvatusta, työhön sijoittamista ja virkistystoimintaa, edistää kehitysvammaisuuteen liittyvää tutkimustyötä ja harjoittaa valistustoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;
1. toimii yhdyssiteenä jäsentensä välillä, järjestää kokous-, juhla¬/ esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä suorittaa yhdistyksen tarkoitusperiin ja toimintaan liittyvää tiedotusta.
2. tekee viranomaisille, poliittisille päätöksentekijöille ja muille tahoille esityksiä, ehdotuksia kehitysvammaisten palveluiden edistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi vammaisuudesta
3. tekee muita tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita. Toimintansa tukemiseksi yhdistys;
1. voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
2. järjestää näyttelyitä ja seminaareja sekä asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
3. voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4. voi liittyä tai tehdä yhteistoimintaa muiden alan järjestöjen tai yhteisöjen kanssa.