Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto on Suomen suurimpia järjestöjen järjestöjä. Verkostoon kuuluu 52 yhdistystä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Tuusulassa ja Hyvinkäällä.
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto tukee yhdistysten toimintamahdollisuuksia sekä edistää toimialueellaan järjestöjen välistä yhteistyötä ja kunta-järjestökumppanuutta. Yhteistyön etuna on mm. uusien ideoiden syntyminen sekä resurssien säästäminen.
Yhdistysten toiminnan tueksi Yhdistysverkosto:
mahdollistaa verkostoitumisen muiden toimijoiden kanssa
viestii yhdistyksille tärkeistä asioista
järjestää yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia
luo ja tuo alueelle uusia toimintamalleja
osallistuu erilaisten kehittämisverkostojen työhön
tekee kannanottoja ja vetoomuksia
jakaa tietoa yhdistysten järjestämistä tapahtumista, koulutuksista ja vapaaehtoistarpeista
kokoaa tietoa alueen vapaaehtoistoiminnasta
tekee näkyväksi alueen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa

Yhdistysverkosto tekee yhteistyötä kaikkien yhdistysten kanssa. Jäsenyyttä voivat hakea vain sosiaali- ja terveysalalla toimivat yhdistykset.