Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry

Muistiyhdistys edistää muistisairaiden hyvinvointia ja hyvää elämää
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys on muistisairaiden, heidän läheistensä ja muistisairauksista kiinnostuneiden yhdistys.
Muistiyhdistyksen tehtävänä on muistisairaiden, heidän läheistensä tukeminen ja auttaminen samoin kuin virkistystoiminnan järjestäminen.
Yhdistys myös välittää kaikille kuntalaisille tietoa muistisairauksista, niiden hoidosta ja ehkäisystä.
Uudenmaan muistiluotsien asiantuntija-apua on myös saatavilla. He tuottavat tietoa, tukea ja toimintaa muistisairaille sekä kaikille muistista kiinnostuneille. Alueemme muistiohjaajat ovat Pia Kuusinen pia.kuusinen@espoonmuisti.fi ja Sanna Neiglick sanna.neiglick@espoonmuisti.fi.
Hyvää muistitietoa saat myös www.muistiliitto.fi.