Keravan vammaisneuvosto

Keravan vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto on vammaisia edustava, kuntalain mukainen toimielin. Vammaisneuvosto tuo kokemusasiantuntemusta päätöksentekoon, antaa lausuntoja ja ottaa tarvittaessa kantaa vammaisia koskeviin asioihin.
Vammaisneuvosto on kuntalaissa määritelty, kaupunginhallituksen nimeämä kaupungin toimielin. Toimimme alueen vammaisten hyväksi. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnassa tapahtuvaan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, päätöksentekoon ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Pyrimme tekemään hyvää yhteistyötä vammaisten (järjestöjen), kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Vammaisneuvostoon kuuluu järjestöedustajia (6), viranhaltijoita (4), luottamushenkilöitä (4), kaupunginhallituksen edustaja, nuorisovaltuuston edustaja ja sihteeri. Kaupungin verkkosivujen yhteydessä on vammaisneuvostolla oma osio, mihin pääsee ylhäällä olevasta linkistä. Sivulta löytyvät mm. vammaisneuvoston kokoonpano, vammaisneuvoston kokouspöytäkirjat, toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja Keravan vammaispoliittinen ohjelma 2017-2022.

Keravan vammaisneuvosto oli päävastuullisena järjestämässä Keski-Uudenmaan vammaismessuja, jotka pidettiin lauantaina 6.10.2018 Keuda-talossa / Kerava-salissa. Vammaismessuja järjestetään yhdessä Tuusulan ja Järvenpään vammaisneuvostojen kanssa joka toinen vuosi. Seuraavat ovat Tuusulassa vuonna 2020. Lisätietoja ja valokuvia 6.10. pidetyiltä messuilta löytyy messusivuilta www.vammaismessut.net.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on Tiina Alkio, alkiontiina@gmail.com, varapuheenjohtaja Kirsi Peltonen, kirsi.peltonen@gmail.com ja sihteeri Iiris Koskinen, iiris.koskinen@kerava.fi.