Hannu ja Kerttu ry

http://www.hannujakerttury.fi/
Hannu ja Kerttu Ry on sosiaali- ja terveysalan, mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten perustama Keravalainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoitus on ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveysongelmia, sekä niistä koituvia haittoja ihmiselle ja yhteiskunnalle. Yhdistyksen toiminnan perusta on asiakkaan oma kokemus siitä, mikä on heille ihmisarvoista elämää. Kehitämme toimintaamme asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyöllä, jossa molemmat näkökulmat ovat tasa-arvoisia. Työskentelemme jotta saisimme syrjäytyneiden, sekä mielenteveys- ja päihdeongelmaisten äänen kuulumaan etenkin heitä koskettavien kysymysten, asioiden ja päätösten suhteen. Tavoitteenamme on myös lisätä paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä Keravalla sekä lähialueilla. Yhdistyksemme kautta löydät tietoa syrjäytymisen lieveilmiöistä ja apua sekä vertaistukea erilaisiin ongelmiin itselle, ystävälle tai omaiselle. Tiedotamme myös paikallisista tapahtumista jotka koskevat asiakasryhmäämme ja pyrimme saamaan heidän äänensä kuuluviin eri foorumeilla. Hannu ja Kerttu ry:n asiakastyö toimii tällä hetkellä sähköisesti kotisivujen ja sosiaalisen median kautta, kunnes asiakkaille avoin toimipiste avataan. Otamme kuitenkin jo aktiivisesti osaa paikallisiin asiakasryhmää koskeviin tapahtumiin ja myös järjestämme niitä.