Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry

http://www.tssy.org
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Saksan kansojen kulttuurin, keskinäisen tuntemuksen ja ymmärtämyksen edistäminen sekä saksan kielen opiskelun ja harrastuksen lisääminen.
Yhdistys järjestää kuukausittain vapaamuotoisia keskusteluiltoja (ns. kantapöytä). Lisäksi järjestetään tutustumiskäyntejä ja retkiä sekä osallistutaan kulttuuritapahtumiin. Yhdistys on mukana myös Keski-Uudenmaan kuntien ja niiden saksalaisten ystävyyskuntien yhteistoiminnassa.