Keravan musiikkiopistoyhditys ry

Keravan musiikkiopisto
Yhdessä soiva Kerava. Ajassa elävä, perinteestä ammentava.
Keravan musiikkiopistossa annetaan musiikin perusopetusta lapsille ja nuorille sekä avointa opetusta aikuisille.
Yksilöllinen opetus antaa mahdollisuuden pitkäjänteiselle ja päämäärätietoiselle harrastukselle. Opinnot rakennetaan oppilaan omien kiinnostusten suuntaisesti.
Opetusta annetaan niin klassisessa kuin pop/jazz-musiikissa.

Opetus antaa edellytykset musiikin elämänikäiselle harrastamiselle.
Musiikkiopisto antaa myös valmiuksia hakeutua ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Musiikin perusopetuksen lisäksi musiikkiopistossa toimii musiikkileikkikoulu alle kouluikäisille ja Avoimen osaston palvelut "Musiikki toisena tekemisenä" aikuisille.

Toimintaamme ohjaavat arvot luovuus, yksilöllisyys ja oppimisen ilo.
Tervetuloa musiikin maailmaan!