Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry

keutuki/yhdistysavain
Järvenpään, Keravan, Tuusulan, Sipoon ja Pornaisten alueilla asuvien kehitysvammaisten oma yhdistys, joka on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys.
Yhdistys seuraa lainsäädännön kehttymistä ja tiedottaa tärkeistä asioista jäsenilleen. Lisäksi järjestää erilaisia harrastustapahtumia ja kertoo kuntien järjestämistä tapahtumista. Toimii vertaistukena pientan lasten vanhemmille sekä nuorten että ikääntyneiden kehitysvammaisten perheille. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä ei rajoita tapahtumiin osallistumista ainoastaan jäselille, vaan kaikki alueen kehitysvammaiset voivat niihin osallistua. Olemme kokeneet, jotta palveluasuntoloissa asuville yhdistyksen toiminta on erittäin tarpeellista sekä kokemuksemme kauttakin oivaltaneet, että kehitysvammaisen syntyessä perheeseen on vertaistuen tarve suuri ja pienten lasten kerhotoiminnan tarpeeseen tulee vastata.